1a Sessió. 7 novembre. 15-17.30h (Mediateca CRP)
ROBÒTICA EDUCATIVA. LEGOWEDO - SCRATCH - PROBOT

PROBOT
Exemple de funcionament del Pro Bot.També podeu entrar a la web i trobareu tots els recursos del Pro Bot dels que disposem amb la seva descripció, recursos, propostes didàctiques i experiències d'altres centres.

SCRATCH

En aquesta sessió ens introduirem a la programació amb SCRATCH


Exemple programació utilitzant el sensor de proximitat del Legowedo

sensor proximitat semtac.jpg


LEGO WEDO

A partir de la programació amb SCRATCH, en aquesta sessió també s'ha treballat el LEGO WEDO.

Aquí podeu trobar una sèrie d'exemples de construcció amb LEGO WEDO: