1a Sessió. 21 novembre. 17-19.30h (Aula Formació Escola Canigó)
G-SUITE
FORMACIÓ GOOGLE
 1. Training Center:https://edutrainingcenter.withgoogle.com/training

  https://edutrainingcenter.withgoogle.com/certification
 2. Extensions per a Chrome:
  1. https://chrome.google.com/webstore/detail/boomerang-for-gmail/mdanidgdpmkimeiiojknlnekblgmpdll (boomerang)+
  2. https://chrome.google.com/webstore/detail/checker-plus-for-gmail/oeopbcgkkoapgobdbedcemjljbihmemj?hl=es (checker-plus)
  3. https://chrome.google.com/webstore/detail/nimbus-screenshot-screen/bpconcjcammlapcogcnnelfmaeghhagj (nimbus screenshot)
  4. https://chrome.google.com/webstore/detail/screencastify-screen-vide/mmeijimgabbpbgpdklnllpncmdofkcpn (screencastify)
  5. https://chrome.google.com/webstore/detail/bitmoji/bfgdeiadkckfbkeigkoncpdieiiefpig?hl=ca (bitmoji)
  6. https://chrome.google.com/webstore/detail/share-to-classroom/adokjfanaflbkibffcbhihgihpgijcei (comparteix a Classroom)
  7. https://chrome.google.com/webstore/detail/google-cast-for-education/bnmgbcehmiinmmlmepibeeflglhbhlea (google-cast-for-education)
  8. https://chrome.google.com/webstore/detail/docuviz/hbpgkphoidndelcmmiihlmjnnogcnigi (docuviz)
  9. https://chrome.google.com/webstore/detail/authorviz/hfmcmcphnmeljmpbbkhlfplaoegimepj (authorviz)
 3. Complements per a documents i fulls de càlcul:
  1. https://chrome.google.com/webstore/detail/corubrics/ebkljcgjgibeejkfagcamikblonnmnfl (CoRubrics)
  2. https://chrome.google.com/webstore/detail/revision-history-analytic/adlmfifmeoalchgphfajfhoadbnhflji (revision history analytics)
  3. https://chrome.google.com/webstore/detail/crop-sheet/aojcceglbipehndciapjedoomockgagl (Crop Sheet)
  4. https://chrome.google.com/webstore/detail/autocrat/ppgnklghfnlijoafjjkpoakpjjpdkgdj (autoCrat)
  5. https://chrome.google.com/webstore/detail/yet-another-mail-merge/mgmgmhkohaenhokbdnlpcljckbhpbmef (Yet Another Mail Merge)
  6. https://chrome.google.com/webstore/detail/word-cloud-generator/alhnlhbhnklajhmccemipdbaifocepab (word Cloud Generator)
  7. https://chrome.google.com/webstore/detail/imexclass/ckmkcakohjgpfdggojdlilnmefphikdl (ImExClass)
 4. Comunitat de professors que utilitzen G Suite:
  1. GEG Catalunya: https://plus.google.com/u/0/communities/115468757220288072723
  2. GEG Espanya:https://plus.google.com/u/0/communities/100076618728545036049
 5. Recursos per estar al dia de productes Google:
  1. Blog oficial de Google Espanya: https://espana.googleblog.com/
  2. Blog G-Suite:https://gsuite.google.com/whatsnew/product-updates/