1a Sessió. 21 novembre. 17-19.30h (Aula Formació Escola Canigó)
GOOGLE APPS FOR EDUCATION