2a Sessió. 28 novembre. 17-19.30h (Aula formació Escola Canigó)
GOOGLE APPS FOR EDUCATION