3a Sessió. 12 desembre. 17-19.30h (Aula formació de l'Escola Canigó)
G-SUITE

Recursos:

veure:

http://stacgarraf.wikispaces.com/1a+sessi%C3%B3+17+18