3a Sessió. 12 desembre. 17-19.30h (Aula formació de l'Escola Canigó)
GOOGLE APPS FOR EDUCATION