Guíes "Ús d'Internet" - Manuals d'ús per nens i joves

Interessants guies per a un ús adequat d'Internet per part de nens i joves. Editades pel CLI (Comissió de Llibertats i Informàtica) i amb el suport del Ministeri d'Educació i diverses Agències de Protecció de Dades.

Guia per a infants de 9 a 11 anys (educació primària)
Guia per a joves de 12 a 14 anys (educació secundària)
Guia per a joves de 15 a 17 anys (batxillerat o formació professional)

Presentació de la sessió de nous coordinadors TAC.
Ceip l'Arjau
12 de novembre de 2007
Presentació de la sessió de nous coordinadors TAC
Serveis Educatius de la ciutat d'Hospitalet
20 d'octubre de 2008
Les TIC al decret de primària:
En aquest document podeu trobar les referències a les Tecnologies de la Informació i Comunicació que es troben en el decret de primària publicat el 26 de juny de 2007 al DOGC.
Us pot servir de referència pel desenvolupament de les comissions TIC dels centres i per saber quines competències estan lligades al currículum de cada matèria i cicle.
Document

Les TIC al decret de secundària:
En aquest document podeu trobar les referències a les Tecnologies de la Informació i Comunicació que es troben en el decret de secundària publicat el 26 de juny de 2007 al DOGC.
Us pot servir de referència pel desenvolupament de les comissions TIC dels centres i per saber quines competències estan lligades al currículum de cada matèria i cicle.
Document

Calendari