ADRECES I PASSEIG PER LA MEVA XTEC

1. Site SUPTAC BCO https://sites.google.com/a/xtec.cat/stac-bco/home

2. TWITTER: #seminarisTAC – difusió i compartir tecnologia educativa útil per al professorat; les aportacions apareixen en un giny que es troba a la pàgina d’inici d’aquests seminaris https://sites.google.com/a/xtec.cat/seminaris-tac/
3. Un passeig per la meva xtec[1] http://www.xtec.cat/web/at_usuari/lamevaxtec. Es pot veure la presentació “Xarxa Docent Educat 2.0” http://prezi.com/hg7ks3it9t51/xarxa-docent-educat-20/ (donar-se d’alta http://educat.xtec.cat/ )

[1] Informació complementària: Internet segura a XTEC i propietat intel·lectual i drets d’autoria XTEC

GOOGLE APPS_ La meva XTEC
. La meva Xtec. Gestió escolar amb eines de Google per a l’educació. Combinar calendaris. Creació d’un domini. Google apps: correu gmail, calendari,mapes, vídeos, fotografies, xats i grups , portafolis digitals (per l’alumnat i professorat), informes a les famílies,.... Google apps: explotar possibilitats i avantatges (i desavantatges) en funció de l’experiència dels assistents.. Exemples de possibilitats

QR

. Possibilitats didàctiques
. Veure altres experiències
. Proposta de treball col·laborativa amb els carrers de la localitat
. Aplicacions a utilitzar: bloc o wiki
. Generador de codis QR: Unitag i QRedu