Edició d'imatge online amb el programa PIXLR


Material Edició imatge


Intercanvi d'experiències
collage.jpg

Cèlia Ganga (Esc. Riera de Ribes -Sant Pere de Ribes-)