Jornades Tècniques:

  • Primer trimestre
    Dilluns 29 d'octubre de 2012 Coordinadors TAC: noves instruccions, protocols d'actuació...
Coordinadors TIC-TAC de centre 2012-13.pdf
Coordinadors TIC-TAC de centre 2012-13.pdf  • Segon trimestre
    El Pla TAC de centre


  • Tercer trimestre
    Presentació del Moodle 2.0