SEMINARI TAC. INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES


PRIMERA SESSIÓ

24 d'octubre de 2011
Després de comentar el qüestionari que es va enviar s'acorda que en les quatre sessions restants es tractaran les apliacions com a continguts centrals:

 • Sessió 2: dilluns 28 de novembre de 2011 de 17h a 19h: Google Apps
  Eines i utilitats de la "Meva xtec": Calendaris, documents, formularis. Exemples pràctics per aplicar a l'aula digital
  La sessió serà preparada pel Xavier Planas.

 • Sessió 3: dilluns 30 de gener de 2012 de 17h a 19h: Glogster, el pòster digital.
  Eina que permet la realització d'un pòster on hi podem posar imatges, sons, videos, gràfics. Adequat per a tots els nivells. Per a presentar el resultat d'un projecte, d'un treball de recerca, un tema concret....
  La sessió serà preparada per l'Àlex Font.

 • Sessió 4: dilluns 12 de març de 2012 de 17h a 19h: Thatquiz
  Espai que permet fer exercicis de matemàtiques, vocabulari en quatre idiomes, geografia i ciències. Els professorat registrat de forma gratuïta té la possibilitat de realitzar controls i rebre els resultats.
  La sessió serà preparada pel Ramon Lluís Comaposada.

 • Sessió 5: dilluns 7 de maig de 2012: de 17h a 19h: Symbaló
  Eina que permet crear un entorn personal. Serveix per organitzar i recollir elements, eines, aplicacions, llocs web.
  La sessió serà preparada pel Jaume Llenas

Es complementaran les sessions amb demostracions de petites eines de fàcil aplicació i de curta explicació que ens poden resultar útils per a la nostra tasca.

Totes aquestes eines i aplicacions estan recollides i classificades a l'

Espai TAC del Garraf:
En aquesta primera sessió s'ha fet una demostració de les egüents eines: