SEMINARI TAC. INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES


PRIMERA SESSIÓ

15 de novembre de 2012
Jornada d'Inclusió digital

Presentació d’eines i recursos TIC per l’alumnat amb necessitats educatives especials

La finalitat de la jornada és donar a conèixer diverses aplicacions que ens poden ajudar en la nostra tasca com a mestres especialistes d'EE.

Ponents:

Josep Solà: Psicòleg
Carla Colomer: Logopeda
Anna Almirall: Psicopedagoga

Professionals del SEEM (Servei educatiu específic de motrius), del CEE Pont del Dragó, depenent del Consorci Educació de Barcelona.


Presentació (PDF)